Misją Fairma Ethical Design jest tworzenie lepszego świata, w którym dokonując etycznych wyborów, przyczyniamy się do zmniejszenia wyzysku ludzi, cierpienia zwierząt i degradacji środowiska. Lepszy świat chcemy także tworzyć poprzez zaanagażowanie społeczne i dzielenie się tym, co mamy, dlatego 10% zysku ze sprzedaży produktów własnej marki przeznaczamy na cele dobroczynne i edukacyjne.Nasze dotychczasowe działania dobroczynne:

- Fundacja Centaurus działa w imieniu zwierząt od 2006 roku. Jest międzynarodową organizacją non profit, która koncentruje swoje działania i projekty wkoło dobroczynności wobec zwierząt w wielu aspektach. Stado prawie 1000 ocalonych koni, 50 osiołków, paręset psów, liczne zwierzęta gospodarskie i domowe to zasługa 400 000 Darczyńców z całego świata, którzy zaangażowali się w działalność organizacji. Zwierzęcy Folwark w Szczedrzykowicach (koło Legnicy) nabyty przez Centaurusa w 2012 roku stanowi obecnie największy azyl dla koni w Europie.

By dowiedzieć się więcej, lub wesprzeć fundację kliknij w jej logo.


- Naprzeciw mukowiscydozie
Wsparcie dla chorej na mukowiscydozę Kamili Borkowskiej ze Starej Kiszewy. Celem akcji było zgromadzenie 150 tysięcy złotych na leczenie komórkami macierzystymi, które pozwolą poprawić stan płuc 21-latki i dadzą jej szansę na normalne życie.

By dowiedzieć się więcej lub wesprzeć inicjatywę kliknij w zdjęcie, by przejść do strony na Facebooku.

- Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security
Organizacja, która aktywnie współpracuje w swoich interwencjach z organami ścigania.
Zadania jakie sobie stawia Fundacja to ratowanie zwierząt bezdomnych, których życie jest zagrożone, zapewnienie godnego i szczęśliwego bytu zwierzętom, które są okrutnie traktowane przez ludzi, kształtowanie właściwego stosunku do zwierzaków i aktywne zwalczanie przejawów znęcania się nad nimi.

By dowiedzieć się więcej, lub wesprzeć fundację kliknij w jej logo.


- „La Fauna Fundacja Dla Zwierząt - interwencje i adopcje
Misją fundacji jest ratowanie zwierząt cierpiących, źle traktowanych, odmiana ich losu, uczenie ludzi, że zwierzęta to nie rzeczy, tylko istoty czujące. Członkowie fundacji edukują i interweniują. Na tym się nie kończy – fundacja poszukuje nowych, odpowiedzialnych opiekunów dla odebranych zwierząt i walczy o to, by ludzie krzywdzący zwierzęta odpowiedzieli za łamanie prawa przed wymiarem sprawiedliwości.

By dowiedzieć się więcej, lub wesprzeć fundację kliknij w jej logo.

La Fauna


- Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie działa bardzo aktywnie i profesjonalnie organizując konferencje, seminaria, spotkania, debaty, pokazy filmów, happeningi, wystawy, festiwale oraz szkolenia. Wydała również kilkanaście publikacji, m.in. poradniki dla organizacji pozarządowych, firm, konsumentów, a także scenariusze zajęć dla nauczycieli i broszury edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

By dowiedzieć się więcej, lub wesprzeć fundację kliknij w jej logo.

Kupuj Odpowiedzialnie

Metody płatności:
Zarejestruj się aby otrzymać
Otrzymasz bon o wartości 40 zł
na swoje pierwsze zakupy u nas!
Copyright 2020 Fairma